2012-06-01

Fritt att servera alkohol på äldreboenden

Detta är en artikel hämtad från DN! Fruktansvärt rolig!
Nu är det fritt att servera alkohol på äldreboendena. På fredagen trädde en ny lag i kraft som gör att man inte längre behöver tillstånd för att servera öl och vin till maten. "Det är bra, man ska få bestämma över vad man själv vill dricka", säger Christina von Segebaden, verksamhetschef på Kampementets äldreboende i Stockholm.

Redan tidigare var det tillåtet att servera alkohol på landets äldreboenden. Men med den nya paragrafen, som träder i kraft på fredagen, tar man bort det krav på serveringstillstånd som tidigare funnits.

Den osäkerhet som funnits tidigare – "får vi eller får vi inte" – ska därmed vara borta.

– Det blir ju ingen större skillnad egentligen, mer än att vi inte behöver tillstånd för att servera alkohol nu, säger Taina Huhtala, enhetschef på Brommagårdens ålderdomshem.

Hon ser enbart positivt på den nya lagen.

– Vi vill ju att de äldre ska få bestämma över sig själva, det är ju ändå deras hem. Så det är bra, säger Taina Huhtala.
Även på Kampementets äldreboende i Stockholm ser man förändringen som bra, men marginell.

– Vi har ju serverat alkohol tidigare, om man vill ha ett glas vin till maten får man det. Det blir bara lättare nu. Vi tycker ju att man ska få bestämma över vad man själv vill dricka även när man blir äldre, säger Christina von Segebanden, Kampementets verksamhetschef.

Lagen kan också ses som en ideologisk markering från regering, att man även när man blir äldre ska ha rätt till sitt självbestämmande. Men med en större frihet kommer också ett något ökat ansvar från kommunens sida.

Socialdepartementet har i och med lagen pålagt kommunen att noggrannare kolla att alkoholserveringen sköts på ett bra sätt. Precis som i andra delar av samhället, konstaterar departementet, finns det exempelvis människor med alkoholproblem.

1 kommentar:

Blogger sa...

BlueHost is ultimately the best website hosting provider with plans for any hosting requirements.